Jak to działa?

Serwis Towemade umożliwia łączenie i komunikowanie między sobą Użytkowników.

Powstają Organizacje skupiające Użytkowników.
Organizacje mogą podejmować decyzje o uczestnictwie w Scenariuszach.

Scenariusze są tworzone przez Partnerów.

Serwis Towemade odpowiedzialny jest za rozdzielanie Zadań i zbieranie Decyzji oraz ich Grupowanie, tak aby powstała Grupowa Decyzja.

Zadania są również opracowane przez Partnerów w ramach Scenariusza.
Organizacja będzie mogła podejmować Grupowe Decyzje w celu:
- osiągnięcia jak najlepszego wyniku (dostępnego w rankingu)
- pokonania innej jednej lub wielu Organizacji.


Krok po kroku:

Rejestracja użytkownika
Użytkownik w celu korzystania z Serwisu musi się zarejestrować i uzyskać Konto Użytkownika lub skorzystać z rejestracji za pomocą konta społecznościowego.
W tym celu podaje swoje dane identyfikujące: login, email i hasło. Drogą mailową uzyskuje link aktywujący Konto. Gdy Konto jest aktywne Użytkownik może się do systemu Zalogować.

Zalogowany użytkownik
Użytkownik wypełnia dane w Profilu Użytkownika. Na podstawie tych danych Serwis podpowiada proponowane Organizacje, do których użytkownik może się przyłączyć.
Użytkownik zostanie automatycznie podłączony do Organizacji wynikającej z danych lokalizacyjnych z Profilu Użytkownika, jeżeli taka Organizacja istnieje.

Uczestnictwo w Organizacji i Podejmowanie Grupowych Decyzji
Użytkownik w dowolnej chwili może wypisać się z danej Organizacji lub Zapisać do innej.
Użytkownik może należeć do wielu Organizacji. W ramach Organizacji Użytkownik uczestniczy w Scenariuszach. Wspólnie z innymi Użytkownikami Organizacji rozwiązuje Zadania poprzez odpowiedzi na pojawiające się w ramach Zadań. Towemade zbiera i przetwarza odpowiedzi od Użytkowników i zgodnie z ustawieniami w Scenariuszu generuje jedną odpowiedź ze strony Organizacji.
Poprzez podjęcie Decyzji i wysłanie komunikatu do Scenariusza Organizacja a przez nią Użytkownicy ma dostęp do wizualizacji Scenariusza opracowanego przez Partnera.
Wizualizacja odzwierciedla aktualny przebieg Scenariusza.
Decyzja wpływa na zebraną ilość punktów przez Organizację lub przesunięciu się w inne zaplanowane w ramach Scenariusza miejsce.

Zakup Elementów Płatnych i inne parametry Użytkownika
Użytkownik w ramach Scenariusza ma dostęp do Elementów Płatnych. Elementy te mają wpływ na uczestnictwo w danym scenariuszu. Mogą też kształtować siłę głosu Pojedynczego Użytkownika w ramach Organizacji na podejmowane decyzje. Zakup Elementów płatnych odbywa się według następującego schematu: Użytkownik wybiera z listy element , który chce zakupić.
Płaci za pomocą punktów, które wcześniej zakupił. Używając opcji Kup odpowiednia liczba punktów zostaje zdjęta z jego konta a zakupiony Element Płatny jest automatyczne dopisany do Użytkownika i wpływa na jego parametry.
Użytkownik komunikuje się z innymi Użytkownikami w tej samej organizacji omawiając zadania lub dyskutując jaką Decyzję chciałby, aby Grupa podjęła na danym etapie Scenariusza.
Wykorzystując swoją aktywność i umiejętności perswazji może doprowadzić do tego, że Organizacja podejmie teką decyzję jaką dany Użytkownik promuje.
Jeżeli Organizacja podejmie taką samą Decyzję jak Użytkownik, parametr opisujący Doświadczenie Użytkownika ulega zwiększeniu.
Jest to ważne ponieważ siła głosu może być użyteczna przy przekonywaniu Grupy do naszych Decyzji.
Dodatkowe parametry w systemie to: Trafność Decyzji ( zwiększa się w przypadku , gdy Użytkownik podejmuje Decyzje , taką która w Scenariuszu opisana jest jako właściwa),
Szybkość decyzji wykorzystywana w zadaniach, w których przewidziano, że parametrem będzie szybkość odpowiedzi na Zadanie,
Moc Decyzji - parametr, który może być zwiększany poprzez Elementy Płatne Serwisu przewidziane w Scenariuszu.


Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zespół Towemade